Prawo
europejskie

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa europejskiego w szczególności prawa gospodarczego i prawa konkurencji. Mamy świadomość, iż prawo europejskie wpływa na prawie każdą z dziedzin prawa stąd normy prawa europejskiego stosujemy w wielu prowadzonych sprawach. Pomagamy przedsiębiorcom w korzystaniu  w przysługującym im swobód przepływu towarów i usług. 

Doradzamy również ubiegającym się o dotacje unijne. Współpracujemy z ekspertami od funduszy przy obsłudze dofinansowywanych projektów. Wspieramy beneficjentów środków unijnych w zakresie procedur wykorzystania środków unijnych, jak również reprezentujemy przed właściwymi organami administracji i sądami w przypadku wynikłych sporów. 

Prowadzimy również działania poza granicami kraju, współpracując z zagranicznymi prawnikami specjalistami wybranych dziedzin. W szczególności oferujemy wsparcie dla firm i osób na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii. Doradzamy w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej za granicą lub zawierania umów z partnerami zagranicznymi. Zajmujemy się również windykacją należności pozostałych po stronie partnerów z państw UE.