Obsługa
biznesu

Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Wspieramy przedsiębiorców w ich przedsięwzięciach i doradzamy na każdym etapie prowadzonej działalności. Współpracujemy na stałe z wieloma firmami i cieszymy się zaufaniem Klientów jako sprawdzony partner biznesowy. W ramach stałej współpracy udzielamy bieżących porad prawnych oraz przygotowujemy opinie prawne. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie konstruowania umów handlowych w obrocie gospodarczym. Działamy na rzecz szybkiego odzyskiwania należności i skutecznej windykacji.
 

Prawnik Kraków - Skuteczna Windykacja Kraków, Sprawdź ofertę!

Prawnik Kraków, Windykacja Kraków

Umowy handlowe

 • Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy umowy handlowe naszych Klientów. Dbamy o ochronę interesu prawnego i gospodarczego reprezentowanych przez nas podmiotów. Dostosowujemy treść umów do specyfiki branży oraz potrzeb przedsiębiorcy.

 • W pierwszym etapie prac nad umową przeprowadzamy szczegółowy wywiad z Klientem dotyczący celu umowy, jego potrzeb i wymagań, analizujemy sytuacje pod kątem prawnym i doradzamy najskuteczniejsze środki. Dostosowujemy rozwiązania do przyjętej w branży praktyki handlowej lub proponujemy rozwiązania dla stosunków prawnych z udziałem konsumentów.

 • Prowadzimy w imieniu Klientów negocjacje dotyczące zawieranych umów, z poszanowaniem relacji biznesowych Klientów. Negocjujemy warunki umów oraz zastosowane rozwiązania prawne. 

 • Analizujemy zawarte uprzednio umowy handlowe na tle: ważności lub skuteczności, realizacji postanowień umownych, możliwości egzekwowania kar umownych oraz odszkodowań.

 • Pomagamy egzekwować wykonywanie umów handlowych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami gospodarczymi na każdym etapie sporu pomiędzy przedsiębiorcami, bądź świadczymy usługi dochodzenia do porozumień pozaprocesowych. Prowadzimy sprawy od początku do końca, łącznie z egzekucją wierzytelności.

 • Opracowujemy również regulaminy świadczenia usług dla firm internetowych i weryfikujemy pod kątem zgodności z prawem ochrony konsumentów.

Windykacja

Kancelaria LEGALWAYS specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności, odzyskiwaniu należności oraz długów przedsiębiorstw i osób prywatnych. Zapewniamy najwyższy standard obsługi i poufność w podejmowanych działaniach windykacyjnych, jednocześnie ciesząc się wysoką skutecznością. Odzyskujemy nie tylko należne pieniądze ale również odsetki i koszty dochodzenia należności. Współpracujemy z komornikami sądowymi w możliwie szybkim odzyskiwaniu wierzytelności.

 • Doradzamy przedsiębiorcom i zabezpieczamy przed powstaniem wierzytelności, przeprowadzamy wywiad gospodarczy i analizę prawną umów handlowych.

 • Reprezentujemy w postępowaniach przedsądowych, pozasądowych oraz sądowych o zapłatę.

 • Wykorzystujemy możliwość prowadzenia spraw przed e-sądem (elektroniczne postępowanie upominawcze w celu szybkiego uzyskania tytułu prawnego do odzyskania wierzytelności oraz uzyskania realnych oszczędności (opłata w e-sądzie jest 4-krotnie niższa niż tradycyjny wpis sądowy).

 • Nadzorujemy proces egzekucyjny i współpracujemy z kancelariami komorniczymi. 

 • Prowadzimy postępowanie windykacyjne również wobec podmiotów zagranicznych.

 
Prawo spółek

 • Pomagamy przy zakładaniu spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, w tym ich rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowymi.

 • Sporządzamy umowy spółki oraz całościową dokumentacje korporacyjną związaną z funkcjonowaniem organów spółek - zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, dokonywania zmian statutów, regulaminów i umów spółek itp.

 

Zapewniamy naszych Klientów, że dzięki zaangażowaniu zespołu Kancelarii oraz profesjonalizmowi zdobytemu podczas wieloletniej praktyki w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego oraz prawa spółek oferujemy pomoc doradczą, merytoryczną analizę przedstawionego problemu oraz reprezentację przed sądami wszystkich szczebli na najwyższym poziomie. Działamy zgodnie z Państwa oczekiwaniami i wyznaczonymi celami, zapewniając komfort, poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję z wzajemnej współpracy.

Jesteśmy szczególnie dumni ze stałej codziennej współpracy z wieloma przedsiębiorstwami. Nasi stali Klienci mogą liczyć na nasze stałe wsparcie i szczególną troskę o rozwój ich biznesu.