Transport

Nasza Kancelaria świadczy wyspecjalizowaną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego, prawa przewozowego, prawa publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, kolejowego, logistyki i spedycji. Oferujemy Państwu zarówno stałą obsługę prawną jak i pomoc doraźną w rozstrzyganiu bieżących problemów powstałych na gruncie prawa przewozowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Gwarantujemy Państwu wysoką jakoś świadczonych usług i nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

 • Oferujemy naszym Klientom stałe i bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne.
 • Reprezentujemy Państwa podczas procesów sądowych na rzecz oraz przeciwko przewoźnikom i firmom spedycyjnym.
 • Udzielamy pomocy prawnej przy formułowaniu i zawieraniu umów transportowych (umów przewozu, spedycji i innych) związanych zarówno z przewozem krajowym jak i zagranicznym.
 • Prowadzimy doradztwo prawne co do treści zawieranych umów transportowych, opiniujemy już zawarte umowy transportowe. Eksperci z Naszej Kancelarii świadczą również profesjonalną pomoc przy rozwiązywaniu sporów powstałych na tle wykonywania umów transportowych.
 • Prowadzimy sprawy związane w wypłatą odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych w przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, w tym również oferujemy zastępstwo procesowe przed sądem w tych sprawach.
 • Dokonujemy analizy prawnej oraz opiniujemy akty wewnętrzne podmiotów świadczących usługi transportowe.
 • Sporządzamy dla Naszych Klientów odwołania od kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego.
 • Nasi Eksperci prowadzą doradztwo w zakresie polskich i międzynarodowych regulacji prawnych obowiązujących w branży transportowej, w szczególności w oparciu o Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).
 • Udzielamy porad prawnych w zakresie ubezpieczeń transportowych; opiniujemy umowy ubezpieczenia pod kątem najkorzystniejszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym, opracowujemy i sporządzamy projektu porozumień w tym przedmiocie oraz prowadzimy negocjacje na rzecz Naszych Klientów.
 • Reprezentujemy w sprawach odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych zawieranych przez przewoźników. oraz  w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak międzynarodowego.
 • Udzielamy porad oraz opiniujemy umowy leasingu, dzierżawy, najmu czy sprzedaży pojazdów transportowych.
 • Reprezentujemy Naszych Klientów oraz prowadzimy bieżące doradztwo prawne w zakresie postępowań przetargowych zmierzających do zawarcia umów transportowych.
 • Świadczymy kompleksowe usługi związane z przygotowywaniem wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych nałożonych przez instytucje kontrolne.
 • Opiniujemy oraz udzielamy profesjonalnych porad w zakresie warunków zatrudniania kierowców pod kątem zgodności z prawem transportowym. Dokonujemy analizy poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców. Prowadzimy konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów o czasie pracy kierowców.

 

 • Pomagamy Naszym Klientom w dochodzeniu roszczeń z tytułu przewozu ładunku.
 • Prowadzimy postępowania w przedmiocie licencji transportowej.
 • Specjalizujemy się w tematyce roszczeń wynikających z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
 • Oferujemy doradztwo prawne w zakresie przewozu kabotażowego.
 • Doradzamy Naszym Klientom w zakresie prawa celnego i podatkowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia działalności transportowej.