LEGALWAYS
Twoja Kancelaria

Ok. 90% obecnych Klientów Kancelarii trafiło do nas, ponieważ zostaliśmy im poleceni. To dla nas wielkie wyróżnienie, gdy zadowoleni Klienci rekomendują nasze usługi swoim partnerom i zaprzyjaźnionym firmom. To dzięki Wam, drodzy Klienci, dynamicznie i nieprzerwanie od kilku lat rozwijamy się i zwiększamy potencjał. Cieszymy się, że Waszych sukcesów przybywa wraz z biegiem naszej współpracy.

A może... trafili Państwo na tę stronę, choć nie mieliśmy jeszcze okazji współpracować? Uznajmy to za dobry znak. Jeśli jest jakiś powód, by tę współpracę uruchomić, będzie nam bardzo miło powitać Państwa w gronie naszych Klientów. Postaramy się mocno, by zostali Państwo na dłużej.

Ewelina Posłajko

Twoja Kancelaria Adwokacka Kraków - Dobry adwokat Kraków, Sprawdź!

kancelaria adwokacka kraków, adwokat kraków

Ewelina Posłajko

adwokat, założyciel kancelarii LEGALWAYS

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Po studiach w Polsce spędziła rok w Niemczech (Jena), gdzie na Uniwersytecie Friedricha Schillera odbyła studia podyplomowe z zakresu nauk prawnych.

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2009 r., laureatka licznych nagród, w tym dwukrotnie stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Zdobywczyni tytułu "Firma godna zaufania" w rankingu "Diamenty Kobiecego Biznesu 2016", organizowanego przez magazyn Law Business Quality.

Od kilku lat prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z przedmiotu Prawo pracy. Aktualnie finalizuje prace nad rozprawą doktorską z zakresu odpowiedzialności w zatrudnieniu.

Posiada bogatą praktykę w zakresie zawierania umów w obrocie gospodarczym, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu cywilnym i karnym, odzyskiwania wierzytelności oraz postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli. Jest zręcznym negocjatorem.

Jedną z głównych specjalizacji Mec. Eweliny Posłajko stanowi prawo autorskie, w zakresie którego obsługuje podmioty z branży reklamowej i wydawniczej oraz doradza agencjom modelek, autorom tekstów, twórcom programów komputerowych i fotografom. Prowadzi liczne postępowania cywilne i karne w obszarze ochrony dóbr osobistych (naruszenie dobrego imienia, zniewaga, ochrona wizerunku), reprezentując zarówno pokrzywdzonych, jak i domniemanych sprawców naruszeń.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu spraw o charakterze transgranicznym.

Publikacje:

  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 września 2009 r. (V CSK 85/09) - ws. dopuszczalności dochodzenia przez ubezpieczyciela pełnego zwrotu świadczenia wypłaconego poszkodowanemu od pracownika kierującego bez wymaganych uprawnień pojazdem służbowym, Prawo Asekuracyjne 2014, nr 4 (81)
  • Polskie prawo pracy. Kazusy, Kraków 2012 (współautorstwo)
  • Wina pracownika a odpowiedzialność pracodawcy za szkodę osoby trzeciej na podstawie art. 120 k.p., [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej pod redakcją Andrzeja Świątkowskiego, Kraków 2011
  • The civil society issues of personal freedom in light of Polish Constitution, [w:] Liberty and civil society in an enlarged Europe, Kraków 2010
  • A legal background of transboundary mergers in light of ECJ’s judicature, provisions of the 10th Directive and the SE-Regulation, Zeszyty Naukowe Europeistyki, nr 5(6)/2010, Kraków 2010